اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جمال الدین محمد اصفهانی
جمال الدین محمد اصفهانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. دیوان کامل استاد جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی،سرآمد قصیده سرایان ایران در سده ششم
سرشناسه: محمد بن عبدالرزاق جمال الدین اصفهانی
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، با تعلیق: سید حسن وحید دستگردی، مصحح: سید حسن وحید دستگردی