اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد حسین شهریار
محمد حسین شهریار
محمد حسین شهریار
آثار موجود در کتابخانه
۱. حافظ به روایت شهریار
شرح یک صد غزل
به کوشش: ابوالفضل علی محمدی، حسن ذوالفقاری
نشر چشمه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
کلیات دیوان شهریار ۲. کلیات دیوان شهریار
سرشناسه: محمد حسین شهریار
انتشارات زرین، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
آثاری درباره محمد حسین شهریار:
۱. به همین سادگی و زیبایی
یادنامه ی سید محمد حسین شهریار 1367 ـ 1285
گردآورنده: جمشید علیزاده
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
اشعار شهریار در مدح معصومین علیهم السلام ۲. اشعار شهریار در مدح معصومین علیهم السلام
گردآورنده: محمد یوسفی
خورشید هدایت، چاپ 16م، ۱۳۹۶ش.