اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   تارا چند
تارا چند
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
۱. اوپانیشاد (سر اکبر) (تصحیح)
سرشناسه: اوپانیشادها. فارسی‌
مترجم: محمد داراشکوه بابری
انتشارات علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد، مصحح: محمد رضا جلالی نائینی
ویراستاری و مقدمه:
تذکره منتخب اللطایف ۲. تذکره منتخب اللطایف (مقدمه)
سرشناسه: رحم علیخان ایمان
نویسنده: رحم علیخان ایمان
تابان (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۹ش.، به کوشش: محمد رضا جلالی نائینی و امیرحسین عابدی