اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد باقر
محمد باقر
آثار موجود در کتابخانه
تذکره مخزن الغرائب ۱. تذکره مخزن الغرائب
مشتمل‌ بر شرح‌ حال‌ آثار ۳۱۴۸ شاعر
سرشناسه: احمد علی خان هاشمی سندیلوی
نویسنده: احمد علی خان هاشمی سندیلوی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۳۷۱ش.، 5 جلد