اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صالحه صالحپور
صالحه صالحپور
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
۱. کلیات دیوان حافظ فارسی ـ انگلیسی
سرشناسه: شمس الدین محمد حافظ
مترجم به انگلیسی: هنری ویلبر فورس کلاک
فرهنگسرای میردشتی، تهران، ۱۳۸۲ش.