اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نادر ابراهیمی
نادر ابراهیمی
آثار موجود در کتابخانه
تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ ۱. تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۲. رونوشت،بدون اصل
هفت قصه
سرشناسه: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۳. وسعت معنای انتظار
(سه قصه نمایشی)
سرشناسه: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ دوم، تهران،
۴. حکایت آن اژدها
مجموعه ده داستان کوتاه
سرشناسه: نادر ابراهیمی
هاشمی، تهران، ۱۳۷۷ش.
بر جاده های آبی سرخ ۵. بر جاده های آبی سرخ
بر اساس زندگی میر مهنای دغابی
سرشناسه: نادر ابراهیمی
فکر روز، تهران، ۱۳۷۶ش.، 5 جلد
۶. فردا شکل امروز نیست
سرشناسه: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۷. مردی در تبعید ابدی
بر اساس زندگی ملاصدرای شیرازی، صدر المتألهین
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۸. ابوالمشاغل
سرشناسه: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
روزبهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۹. آتش بدون دود
روزبهان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 7 جلد
۱۰. چهل نامه کوتاه به همسرم
روزبهان، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۱. بار دیگر شهری که دوست می داشتم
روزبهان، چاپ دهم، تهران، بهمن ۱۳۷۶ش.
۱۲. یک عاشقانه ی آرام
روزبهان، چاپ سوم، تهران، مهر ۱۳۷۷ش.
۱۳. با سرودخوان جنگ در خطه ی نام و ننگ
۱۴. ابن مشغله
روزبهان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۶ش.