اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کاوه سیدحسینی
کاوه سیدحسینی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. نه مقاله درباره دانته
و دو سخنرانی درباره کمدی الهی و هزار و یک شب
مترجم: محمد رضا رادنژاد
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲. کتابخانه بابل و 23 داستان دیگر
سرشناسه: خورخه لوئیس بورخوس
نویسنده: خورخه لوئیس بورخس
انتشارات نیلوفر، تهران، ۱۳۷۸ش.