اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد رضا رادنژاد
محمد رضا رادنژاد
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. نه مقاله درباره دانته
و دو سخنرانی درباره کمدی الهی و هزار و یک شب
مترجم: کاوه سیدحسینی
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.