اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید محمد مختاری
سید محمد مختاری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
علی و پیامبران ۱. علی و پیامبران
پیشگویی پیامبران گذشته درباره خاتم ابنیاء و اهل بیت گرامیش و توسلشان به این بزرگواران
کتابخانه بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۴ش.
بنیاد بعثت، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
شیعه و پایه گذاری علوم اسلامی ۲. شیعه و پایه گذاری علوم اسلامی
کتابخانه بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۷ش.