اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالحسین فرزاد
عبدالحسین فرزاد
آثار موجود در کتابخانه
المنهج فی تاریخ الادب العرب (تاریخ‌ ادبیات‌ عرب‌) ۱. المنهج فی تاریخ الادب العرب (تاریخ‌ ادبیات‌ عرب‌)
سرشناسه: عبدالحسین فرزاد
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۴ش.