اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد تقی بهار
محمد تقی بهار
محمد تقی بهار
آثار موجود در کتابخانه
سبک شناسی ۱. سبک شناسی
برای‌ تدریس‌ در دانشکده‌ و دوره‌ دکتری‌ ادبیات‌
سرشناسه: محمد تقی بهار
امیرکبیر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد
۲. فردوسی نامه ملک الشعراء بهار
سرشناسه: محمد تقی بهار
برگزیده قصائد بهار ۳. برگزیده قصائد بهار
کتابهای پرستو، چاپ دوم، تهران، اردیبهشت ۱۳۴۵ش.
آثاری درباره محمد تقی بهار:
بهار و ادب فارسی ۱. بهار و ادب فارسی
مجموعه یکصد مقاله از ملک الشعراء بهار
سرشناسه: محمد تقی بهار
گردآورنده: محمد گلبن
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد، با مقدمه: غلامحسین یوسفی
بهار، پنجاه سال بعد ۲. بهار، پنجاه سال بعد
مجموعه‌ بزرگداشت‌ پنجاهمین‌ سالگرد ملک‌الشعرای‌ بهار، سوربن‌ - پاریس‌
سرشناسه: همایش‌ بین‌المللی‌ ملک‌الشعرای‌ بهار (۱۳۸۰: سوربن‌، پاریس‌)
گردآورنده: علی میر انصاری
موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
بهار و نقد ادبی ۳. بهار و نقد ادبی
نویسنده: ایرج پارسی‌نژاد
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
من زبان وطن خویشم... ۴. من زبان وطن خویشم...
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.، به اهتمام: دکتر میلاد عظیمی