اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابراهیم مکلا
ابراهیم مکلا
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
۱. تاریخ تمدن (ویراستاری)
عصر ناپلئون
مترجم: اسماعیل دولتشاهی، علی اصغر بهرام بیگی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴ش.، ویراستار: محمود مصاحب