اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اسماعیل دولتشاهی
اسماعیل دولتشاهی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
انقراض سلسله صفویه ۱. انقراض سلسله صفویه
۲. تاریخ تمدن
عصر ناپلئون
مترجم: علی اصغر بهرام بیگی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴ش.، ویراستار: محمود مصاحب و ابراهیم مکلا