اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن انوشه
حسن انوشه
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
دانشنامه ‌ادب‌ فارسی‌ ۱. دانشنامه ‌ادب‌ فارسی‌ (ویراستاری)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 10 جلد
۲. تاریخ تمدن (ویراستاری)
عصر ولتر
مترجم: سهیل آذری
۳. نامه شهیدی (ویراستاری)
جشن نامه استاد دکتر سید جعفر شهیدی
سرشناسه: علی اصغر محمد خانی
به کوشش: علی اصغر محمد خانی
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.