اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پرویز مرزبان
پرویز مرزبان
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تاریخ تمدن (ترجمه و ویراستاری)
اصلاح دینی
مترجم: فریدون بدره ای، سهیل آذری
۲. معنی زیبایی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.