اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سهیل آذری
سهیل آذری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تاریخ تمدن
۲. تاریخ تمدن
عصر ولتر
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، ویراستار: حسن انوشه