اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ویلیام جیمز دورانت
ویلیام جیمز دورانت
آثار موجود در کتابخانه
۱. The Story of Civilization
The life of Greece: being a history of Greek civilization from the beginnings
نویسنده: آریل دورانت
۲. The Story of philosophy
۳. The pleasurcs of philosophy: a survey of human life and destiny