اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حامد صدقی
حامد صدقی
آثار موجود در کتابخانه
دیوان أبی بکر الخوارزمی ۱. دیوان أبی بکر الخوارزمی (تألیف و مقدمه)
مع دراسة لعصرة و حیاته و شعره
سرشناسه: حامد صدقی
شاعر: ابوبکر خوارزمی
دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
اشراف و نشر:
اقوال الامام علی بن ابی طالب (ع) فی کتاب لسان العرب ۲. اقوال الامام علی بن ابی طالب (ع) فی کتاب لسان العرب
نشریات:
۱. فروغ وحدت (سردبیر)
آموزشی،پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی
همچنین نگاه کنید
فروغ وحدت فروغ وحدت (سردبیر)