اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مکتبی شیرازی
مکتبی شیرازی
آثار موجود در کتابخانه
کلمات علیه غرا (شرح منظوم کلمات امیر المؤمنان علی علیه السلام) ۱. کلمات علیه غرا (شرح منظوم کلمات امیر المؤمنان علی علیه السلام)
سرشناسه: مکتبی‌ شیرازی‌
دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، با مقدمه: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی