اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نصرت الله فروهر
نصرت الله فروهر
آثار موجود در کتابخانه
منشآت میبدی ۱. منشآت میبدی
سرشناسه: حسین بن معین الدین میبدی
نویسنده: حسین میبدی یزدی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
ترجمه:
گستره خیال ۲. گستره خیال
سرشناسه: علی بن حسین علم الهدی
• طیف خیال (گستره خیال)، سازمان تبلیغات اسلامی،حوزه هنری،دفتر مطالعات دینی هنر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.