اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالله حافظ ابرو
عبدالله حافظ ابرو
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ سلاطین کرت ۱. تاریخ سلاطین کرت
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، مصحح: میر هاشم محدث
۲. جغرافیای حافظ ابرو
سرشناسه: عبدالله بن لطف الله حافظ ابرو
بنیان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد، محقق: محمدصادق سجادی، با مقدمه: محمدصادق سجادی، مصحح: محمدصادق سجادی