اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   منوچهر ستوده
منوچهر ستوده
منوچهر ستوده
آثار موجود در کتابخانه
۱. آثار تاریخی ورارود و خوارزم
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
کتابه های حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام و حظیره های اطراف آن ۲. کتابه های حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام و حظیره های اطراف آن
نامنامه ایلات و عشایر و طوایف (ایران تاریخی و فرهنگی) ۳. نامنامه ایلات و عشایر و طوایف (ایران تاریخی و فرهنگی)
تاریخ راقم ۴. تاریخ راقم
عجایب المخلوقات ۵. عجایب المخلوقات
نویسنده: محمد طوسی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
مهمان نامه بخارا ۶. مهمان نامه بخارا
تاریخ پادشاهی محمد شیبانی
نویسنده: فضل الله بن روزبهان
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۹ش.
قصران ری ۷. قصران ری
اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی ۸. اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، با همکاری: استاد ایرج افشار
تصحیح و تحقیق:
مجمل رشوند(شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقه رودبار و الموت،نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای ۱۲۷۶ - ۱۲۷۱ه.ق ) ۹. مجمل رشوند(شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقه رودبار و الموت،نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای ۱۲۷۶ - ۱۲۷۱ه.ق ) (تحقیق و تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: محمد علی بن محمد زمان رشوند
نویسنده: محمدعلی رشوند
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، محقق: عنایت الله مجیدی، با مقدمه: عنایت الله مجیدی، مصحح: عنایت الله مجیدی
ظفرنامه خسروی ۱۰. ظفرنامه خسروی (تصحیح و تعلیق)
شرح حکمروایی سید امیر نصالله بهادر سلطان بن حیدر(1277 ـ 1242 هـ.ق)در بخارا و سمرقند
سرشناسه: ظفرنامه خسروی
نویسنده: ناشناس
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
نصف جهان فی التعریف اصفهان ۱۱. نصف جهان فی التعریف اصفهان (تصحیح)
سرشناسه: محمدمهدی بن محمدرضا ارباب
نویسنده: محمدمهدی ارباب اصفهانی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.