اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حامد ناجی اصفهانی
حامد ناجی اصفهانی
حامد ناجی اصفهانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
۱. شرح کتاب القبسات (تحقیق)
مصقل صفا ۲. مصقل صفا (تصحیح و مقدمه)
در نقد کلام مسیحیت
نویسنده: احمد بن زین العابدین علوی عاملی
امیر، قم، ۱۴۱۵ق.، به کوشش: جمال الدین میردامادی
الحاشیة علی الشفاء (الالهیات) ۳. الحاشیة علی الشفاء (الالهیات) (تحقیق)
نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء ۴. نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء (تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: محمد باقر بن محمد میرداماد
نویسنده: محمدباقر میرداماد
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.، با تعلیق: حکیم ملا علی نوری
الکاشف (الجدید فی الحکمة) ۵. الکاشف (الجدید فی الحکمة) (تصحیح)
تفسیر صفی ۶. تفسیر صفی (تصحیح و تحقیق)
نویسنده: حسن اصفهانی
مترجم: حکیم محیی الدین مهدی الهی قمشه ای
کانون پژوهش، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۸۷ش.، تذهیب: مجید صادق زاده، خطاط: عثمان طه
حجة الاسلام (برهان الملة) ۷. حجة الاسلام (برهان الملة) (تحقیق و تصحیح)
کتابی در نقد گفتار هنری مارتین مسیحی در تعرض بر اسلام
نویسنده: حکیم ملا علی نوری
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
شرح صحیفه سجادیه ۸. شرح صحیفه سجادیه (تصحیح و تحقیق)
الأفق المبین ۹. الأفق المبین (تحقیق و مقدمه)
نویسنده: محمدباقر میرداماد
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
نشریات:
۱. حوزه اصفهان (سردبير)
همچنین نگاه کنید
حوزه اصفهان حوزه اصفهان (سردبير)