اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حمید مفتی
حمید مفتی
آثار موجود در کتابخانه
قاموس البحرین ۱. قاموس البحرین
• قاموس البحرین (متن کلامی فارسی تالیف به سال814 ق.)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، مصحح: علی اوجبی