اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فاطمه فنا
فاطمه فنا
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
احیای حکمت ۱. احیای حکمت (تحقیق و تصحیح)
سرشناسه: علیقلی بن قرچغای خان
نویسنده: علیقلی قرچغای خان
احیاء کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد، با مقدمه: غلامحسین ابراهیمی دینانی