اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علیقلی قرچغای خان
علیقلی قرچغای خان
آثار موجود در کتابخانه
احیای حکمت ۱. احیای حکمت
سرشناسه: علیقلی بن قرچغای خان
احیاء کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد، محقق: فاطمه فنا، با مقدمه: غلامحسین ابراهیمی دینانی، مصحح: فاطمه فنا