اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علیرضا نقوی
علیرضا نقوی
آثار موجود در کتابخانه
تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان ۱. تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان
متضمن‌ شرح‌ تذکره‌های‌ شعرائی‌ که‌ در هند و پاکستان‌ به‌ تالیف‌ در آمده‌ است‌ و نام‌ تذکره‌های‌ فارسی‌ که‌ در خارج‌ از هند و پاکستان‌ تالیف‌ شده‌
انتشارات علمی، تهران، ۱۳۴۳ش.
نشریات:
۱. شاهد یاران (مدير مسئول)
همچنین نگاه کنید
شاهد یاران شاهد یاران (مدير مسئول)