اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد دمانیسی سیواسی
احمد دمانیسی سیواسی
آثار موجود در کتابخانه
۱. مجمل الاقوال فی الحکم والاثار
• مجمل الاقوال فی الحکم و الامثال، خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
نشریات:
۱. حافظ (سردبير)
همچنین نگاه کنید
حافظ حافظ (سردبير)