اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین حسینی معتمدی
حسین حسینی معتمدی
آثار موجود در کتابخانه
عزاداری سنتی شیعیان ۱. عزاداری سنتی شیعیان
عصر ظهور، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.، 6 جلد
۲. فتاوای مراجع عظام و علمای اعلام اسلام درباره عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام
حسین معتمدی، چاپ اول، بی جا، ۱۴۰۰ق.
نشریات:
۱. مقام موسیقایی (هيئت تحريريه)
همچنین نگاه کنید
مقام موسیقایی مقام موسیقایی (هيئت تحريريه)