اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اردشیر مجرد تاکستانی
اردشیر مجرد تاکستانی
آثار موجود در کتابخانه
راهنمای نقاشی و کتاب آرایی در ایران ۱. راهنمای نقاشی و کتاب آرایی در ایران
آستان مقدس حضرت معصومه(س)، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
نشریات:
۱. مقام موسیقایی (سردبير)
همچنین نگاه کنید
مقام موسیقایی مقام موسیقایی (سردبير)