اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید سعید اختر رضوی
سید سعید اختر رضوی
سید سعید اختر رضوی
آثار موجود در کتابخانه
۱. مسألة البداء
کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد
الامامة ۲. الامامة
مؤسسة الإمام الحسین (ع)، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۹ق. برابر 1999م.
رسائل ۳. رسائل
مسالة البداء، التقیة فی القرآن و السنة، نظرة مستعجلة فی مسالة تحریف القرآن
انتشارات انصاریان، قم، ۱۴۱۶ق.
A History Of The Shia People ۴. A History Of The Shia People
نشر المعارف، چاپ اول، تورنتو، 2017م.، ویراستار: سید محمد رضوی
نشریات:
۱. شعر (سردبير)
اسناد:
نامه علامه سعید اختر رضوی از تانزانیا به محقق طباطبائی ۱. نامه علامه سعید اختر رضوی از تانزانیا به محقق طباطبائی
نامه علامه سعید اختر رضوی از تانزانیا به محقق طباطبائی ۲. نامه علامه سعید اختر رضوی از تانزانیا به محقق طباطبائی
نامه علامه سعید اختر رضوی به محقق طباطبائی ۳. نامه علامه سعید اختر رضوی به محقق طباطبائی
همچنین نگاه کنید
شعر شعر (سردبير)