اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ملا هادی سبزواری
ملا هادی سبزواری
آثار موجود در کتابخانه
اسرار الحکم فی المفتتح و المختتم ۱. اسرار الحکم فی المفتتح و المختتم
به کوشش: ح.م فرزاد
• اسرار الحکم، مولی، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد، با مقدمه: توشیهیکو ایزوتسو
شرح اسرار مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی ۲. شرح اسرار مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی
انتشارات کتابخانه سنائی، تهران، ۱۲۸۵ق.
شرح المنظومة ۳. شرح المنظومة
• غرر الفرائد فی فن الحکمه و شرحها (شرح المنظومه)، دار المرتضی، مشهد، ۲ش.
دیوان حاج ملا هادی سبزواری (اسرار) ۴. دیوان حاج ملا هادی سبزواری (اسرار)
• دیوان حاج ملا هادی سبزواری، مؤسسه فرهنگی، هنری «ما»، چاپ اول، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: علی فلسفی‌، به کوشش: احمد کرمی
• دیوان حاجی ملا هادی سبزواری (اسرار) مطلع الانوار، تالار کتاب، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: آیت الله شیخ علی فلسفی، به کوشش: احمد کرمی
• دیوان حاج ملا هادی سبزواری، کتابفروشی محمودی، بی جا، ۲ش.
ذکر اسماء التابعین و من بعد هم ممن صحت روایته عن الثقات عند البخاری و مسلم ۵. ذکر اسماء التابعین و من بعد هم ممن صحت روایته عن الثقات عند البخاری و مسلم
شرح دعاء الصباح ۶. شرح دعاء الصباح
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۷۲ش.، محقق: نجفقلی حبیبی
الحاشیة علی الحاشیة الجمالیة ۷. الحاشیة علی الحاشیة الجمالیة
• الحاشیة علی حاشیة الخفری علی شرح التجرید، کنگره بزرگداشت آقا حسین خوانساری، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.، محقق: آیة الله رضا استادی
آثاری درباره ملا هادی سبزواری:
۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم حاج ملا هادی سبزوای
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
همچنین نگاه کنید
ادیب پیشاوری ادیب پیشاوری (شاگرد)
رسائل حکیم سبزواری رسائل حکیم سبزواری