اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فروردین راستین
فروردین راستین
آثار موجود در کتابخانه
دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ۱. دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
نویسنده: پوری سلطانی
فرهنگ معاصر، تهران، ۱۳۷۹ش.
اصطلاحنامه کتابداری ۲. اصطلاحنامه کتابداری
فارسی‌ به‌انگلیسی‌ و انگلیسی‌ به‌فارسی‌
نویسنده: پوری سلطانی
نشریات:
۱. پل فیروزه (معاون سردبير)
در زمینه گفت و گوی تمدن ها
همچنین نگاه کنید
پل فیروزه پل فیروزه (معاون سردبير)