اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اکبر ترابی
اکبر ترابی
آثار موجود در کتابخانه
تلخیص المنطق [مظفر] ۱. تلخیص المنطق [مظفر]
جامعة الزهراء علیهما السلام، چاپ چهارم، قم، ۱۳۷۴ش.
نشریات:
۱. راه نو (سردبير)
سیاسی، فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی
همچنین نگاه کنید
راه نو راه نو (سردبير)