اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نصرالله تقوی
نصرالله تقوی
آثار موجود در کتابخانه
هنجار گفتار (در فن معانی و بیان و بدیع فارسی) ۱. هنجار گفتار (در فن معانی و بیان و بدیع فارسی)
فرهنگسرای اصفهان، اصفهان، ۱۳۶۳ش.
تصحیح و تحقیق:
لب لباب مثنوی ۲. لب لباب مثنوی (تصحیح)
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
گردآورنده: کمال الدین حسین کاشفی
بنگاه مطبوعاتی افشاری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: سعید نفیسی
تفسیر القرآن ۳. تفسیر القرآن الکریم (تصحیح)
نویسنده: عبدالله شبر
• تفسیر القرآن، چاپخانه مجلس، تهران، ۲ش.
تازیانۀ سلوک ۴. تازیانۀ سلوک (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: احمد بن محمد ‌غز‌الی‌
چاپخانه مجلس، تهران، ۱۳۱۹ش.