اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابومنصور حافظ
ابومنصور حافظ
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
عیون التواریخ ۱. عیون التواریخ (مقدمه)
نویسنده: محمد بن شاکر الکتبی
مکتبة النهضة، قاهره، ۲ش.