اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   باقر مظفرزاده
باقر مظفرزاده
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
داروشناسی در پرشکی ۱. داروشناسی در پرشکی
• الصیدنه فی الطب (داروشناسی در پرشکی)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: شیرین عزیزی مقدم و مجتبی قاسملو
۲. عمر خیام، زندگی و آثار
خجندی نامه ۳. خجندی نامه
نویسنده: خورشید عبدالله زاده، نعمان نعمت اف
• ضمیمه آینه میراث- 26، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.