اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود عابدی
محمود عابدی
آثار موجود در کتابخانه
گوهرهای پراکنده ۱. گوهرهای پراکنده
سخنان علی علیه السلام در نثر فارسی
ترجمه:
نهج البلاغه از کیست؟ ۲. نهج البلاغه از کیست؟
نویسنده: محمد حسن آل یاسین
بنیاد نهج البلاغه، تهران، بهمن ۱۳۶۰ش.
تصحیح و تحقیق:
کلمات علیه غرا (شرح منظوم کلمات امیر المؤمنان علی علیه السلام) ۳. کلمات علیه غرا (شرح منظوم کلمات امیر المؤمنان علی علیه السلام) (تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: مکتبی‌ شیرازی‌
نویسنده: مکتبی شیرازی
دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) ۴. شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام (تصحیح و مقدمه)
از روی نسخه خطی مصحح با استفاده از نسخه عکسی شماره 707 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
به اهتمام: جلال الدین محدث ارموی
نویسنده: رشیدالدین وطواط
• مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)
خردنمای جان افروز ۵. خردنمای جان افروز (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
نویسنده: یوسف مستوفی
مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
روضة الانوار ۶. روضة الانوار (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
نویسنده: خواجوی کرمانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
عهدنامه مالک اشتر ۷. عهدنامه مالک اشتر (با مقدمه و تصحیح و تعلیق)
مترجم: محمدابراهیم بدایع نگار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، با تعلیق: محمد شادروی منش، با مقدمه: محمد شادروی منش، مصحح: محمد شادروی منش
نشریات:
۱. مطالعات عرفانی (سردبير)
همچنین نگاه کنید
مطالعات عرفانی مطالعات عرفانی (سردبير)