اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید باقر نجفی یزدی
سید باقر نجفی یزدی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
اعتقادات دین اسلام ،ترجمه و شرح آن اعتقادات و قسمتی از تاریخ علامه مجلسی ۱. اعتقادات دین اسلام ،ترجمه و شرح آن اعتقادات و قسمتی از تاریخ علامه مجلسی
چاپخانه سعید، چاپ دوم، بی جا، ۱۳۶۲ش.