اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جبرتی، عبدالرحمن، ۱۷۵۴-‎۱۸۲۲
جبرتی، عبدالرحمن، ۱۷۵۴-‎۱۸۲۲
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ عجائب الآثار فی التراجم و الاخبار ۱. تاریخ عجائب الآثار فی التراجم و الاخبار
دارالجیل، چاپ دوم، بیروت، 1978م.