اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ترکی عطیه عبود جبوری
ترکی عطیه عبود جبوری
آثار موجود در کتابخانه
الخط العربی الاسلامی ۱. الخط العربی الاسلامی
دار البیان، بغداد، 1975م.، مصحح: علی خاقانی