اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابن ابی اصیبعه، احمد بن قاسم، ۶۰۰-‎۶۶۸ق.
ابن ابی اصیبعه، احمد بن قاسم، ۶۰۰-‎۶۶۸ق.
آثار موجود در کتابخانه
عیون الانباء فی طبقات الاطباء ۱. عیون الانباء فی طبقات الاطباء
دار الثقافة، چاپ چهارم، بیروت، 1987م.، 3 جلد