اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد بن علی داوودی
محمد بن علی داوودی
آثار موجود در کتابخانه
طبقات المفسرین ۱. طبقات المفسرین
نویسنده: جلال الدین سیوطی، عبدالله ابن قتیبة دینوری
مکتبة وهبة، قاهره، 1976م.، محقق: علی محمد عمر
مکتبة وهبة، چاپ اول، قاهره، 1972م.، 2 جلد، محقق: علی محمد عمر