اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد بن شاکر الکتبی
محمد بن شاکر الکتبی
آثار موجود در کتابخانه
فوات الوفیات و الذیل علیها ۱. فوات الوفیات و الذیل علیها
جلد 5 به کوشش: صالح آغا، طریف بزی، وداد قاضی، نعیم کساب
دار صادر، بیروت، 1973م.، 5 جلد، مصحح: احسان عباس
عیون التواریخ ۲. عیون التواریخ
وزارة الاعلام، بغداد، 1977م.، 12 جلد، محقق: فیصل سامر و نبیله عبدالمنعم داود
مکتبة النهضة، قاهره، ۲ش.، با مقدمه: ابومنصور حافظ