اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی محمد عمر
علی محمد عمر
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
طبقات المفسرین ۱. طبقات المفسرین (تحقیق)
نویسنده: محمد بن علی داوودی، جلال الدین سیوطی، عبدالله ابن قتیبة دینوری
مکتبة وهبة، قاهره، 1976م.
مکتبة وهبة، چاپ اول، قاهره، 1972م.، 2 جلد