اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مریم محمد خیرالدرع
مریم محمد خیرالدرع
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
کتاب النسب ۱. کتاب النسب (تحقیق)
نویسنده: ابی عبید قاسم بن سلام هروی
دار الفکر، بیروت، 1989م.، با مقدمه: سهیل زکار