اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد باقر حسینی خاتون آبادی
محمد باقر حسینی خاتون آبادی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی ۱. ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی
سرشناسه: کتاب‌ مقدس‌. ‌عهد جدید. فارسی‌
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
همچنین نگاه کنید
نورالدین حسینی جزائری نورالدین حسینی جزائری (شاگرد)