اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوغذه، عبدالستار.
ابوغذه، عبدالستار.
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
النکت و العیون تفسیر الماوردی ۱. النکت و العیون تفسیر الماوردی
نویسنده: ماوردی، علی بن محمد،364ـ450ق.
مطابع مقهوی، کویت، 1982م.، 4 جلد، محقق: خضر، خضر محمد.