اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد بن احمد محلی
محمد بن احمد محلی
آثار موجود در کتابخانه
تفسیر الجلالین ۱. تفسیر الجلالین
نویسنده: جلال الدین سیوطی
• تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل، مروی، چاپ دوم، بی جا، ۱ مهر ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
• القرآن الکریم بالرسم العثمانی و بهامشه تفسیر الجلالین، دار القلم، بیروت، ۲ش.، با مقدمه: محمدکریم راجح، با تعلیق: محمدکریم راجح