اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالله شبر
عبدالله شبر
آثار موجود در کتابخانه
تفسیر القرآن الکریم ۱. تفسیر القرآن الکریم
دار الهجرة، چاپ سوم، ویرایش دوم، قم، ۱۴۰۸ق.
موسسة البلاغ، تهران، ۱۴۱۰ق.
• تفسیر القرآن، چاپخانه مجلس، تهران، ۲ش.، مصحح: نصرالله تقوی
۲. ‌الانو‌ار ‌اللامعه‌ فی‌ شرح‌ ‌الزیاره‌ ‌الجامعه‌
ارشاد المستبصر فی الاستخارات ۳. ارشاد المستبصر فی الاستخارات
• الرسائل الاربعه عشره، موسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.، محقق: آیة الله رضا استادی
همچنین نگاه کنید
محمد صالح برغانی قزوینی حائری محمد صالح برغانی قزوینی حائری (شاگرد)